Hakkımızda

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak temel ilke ve amacımız kurumumuz çalışanları ve öğrencileri için sağlıklı, huzurlu, güvenilir mekanlar hazırlamak, çağın gerektirdiği düzeyde modern hizmet binaları ve tesisleri oluşturmaktır. Amacımız ekonomik ve kısa sürede yapımı tamamlanabilecek projeleri devreye almak ve bu alanların gerek personelimiz gerekse öğrencilerimiz tarafından kullanıma açılmasını sağlamaktır.
Üniversitemizde eğitim- öğretim hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Başkanlığımız yapım ve onarım işlerini kendisine ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleştirmektir.

 
MİSYONUMUZ
 
Ardahan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek, sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanı yetiştirilmesi için gerekli fiziki mekanları tesis etmektir.

 
VİZYONUMUZ

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.
 
GÖREVLERİMİZ
 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaktır.

Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş ve kapsamlıdır.

Üniversitemize ait kampus alanları içersindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmek Daire Başkanlığımıza ait faaliyetlerdendir.

Mevcut personel ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. Konusunda deneyimli personel ve ekipman ile, tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezleri tarafından kullanılmakta olan bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile ihtiyaç duydukları bina ve tesislere ait, yapım talepleri Rektörlük Makamı, Sorumlu Rektör Yardımcıları yolu ile Daire Başkanlığı’na ulaşır.

Taleplerin özelliğine göre röleve, etüd proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun olarak karşılanır.

Eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin yürütülmesi için;
  • Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirilmesini,
  • Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme sistemleri gibi temel altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesine yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların onarımlarını ve yenilenmesini,
  •  Kapalı ve açık alanlara ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesis ve binaların yapılmasını,
  •  Kampüslerin çevre düzenleme ve emniyeti için gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir.